Categorie: Taxi Service

 • Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

  Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote Sadržaj i obrazac prijave boravka iz člana 153 stav 1, člana 155 stav 1, člana 156 stav 1 i člana 157 stav 1 ovog zakona i obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 2 ovog člana […]

 • Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

  Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote 10) policiji ne podnese odjavu boravka stranca nakon završetka liječenja, u roku od 12 časova nakon završetka liječenja (član 101 stav 3). Poslove kontrole kretanja i boravka stranaca, u skladu sa ovim zakonom vrši ovlašćeno službeno lice policije. Na postupak produženja EU plave karte primjenjuju se odredbe […]

 • Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

  Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote Stranac je dužan da se služi ličnim imenom koje je upisano u ispravi iz stava 1 ovog člana. Policija će prekinuti sprovođenje strožeg policijskog nadzora kad prestanu razlozi iz stava 1 ovog člana. U vršenju poslova iz stava 5 ovog člana policija je dužna da sarađuje sa […]

 • List of limousine service in Albania

  This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or https://taxi-travel.me/ phrase, a SQL command or malformed data. Choose our VIP shuttle and enjoy a once-in-a-lifetime ride with […]